smok ความปลอดภัยในเส้นเลือดของยาสูบกระแสไฟฟ้า (e-Cigarettes

smok

ความปลอดภัยในเส้นเลือดของยาสูบ smok กระแสไฟฟ้า (e-Cigarettes) ยังจะต้องมีการบอกกล่าว พวกเราเทียบผลพวงของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์กับยาสูบยาสูบแบบเริ่มแรกต่อความเคร่งเครียดจากปฏิกิริยาขบวนการออกซิเดชันรวมทั้งรูปแบบการทำงานของเยื่อบุฝาผนังเส้นเลือดในผู้ดูดบุหรี่ที่มีร่างกายแข็งแรงรวมทั้งคนแก่ที่ไม่ดูดบุหรี่
กรรมวิธี
ทำการค้นคว้า smok แบบครอสโอเวอร์แบบคนตาบอดผู้เดียวในอาสาสมัครร่างกายแข็งแรง 40 คน (ผู้ดูดบุหรี่ 20 คนและก็ผู้ไม่ดูดบุหรี่ 20 คน ซึ่งเหมาะสมกับอายุรวมทั้งเพศ) ประการแรก ทุกวิชาดูดบุหรี่ยาสูบแบบเริ่มแรก หนึ่งอาทิตย์ถัดมา กลุ่มทดลองเดียวกันได้ดูดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่มีรายละเอียดนิโคตินเพียงนิดหน่อย แบบอย่างเลือดถูกดึงออกมาก่อนแล้วก็ข้างหลังการสูบยาสูบ แล้วก็วัดสัญลักษณ์ของความเคร่งเครียดขบวนการออกซิเดชัน การดูดซึมของไนตริกออกไซด์ รวมทั้งระดับวิตามินอี การขยายที่อาศัยการไหลเป็นตัวกลาง (FMD) ยังถูกวัดอีกด้วย
ผล
การสูบยาสูบอีกทั้งยาสูบอิเล็กทรอนิกส์และก็ยาสูบแบบเริ่มแรกทำให้ระดับของเปปไทด์ที่ได้จาก NOX2 ที่ละลายได้แล้วก็ 8-iso-prostaglandin F2α ที่มากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจัง รวมทั้งการดูดซึมไนตริกออกไซด์ ระดับวิตามินอี และก็ FMD น้อยลงอย่างเป็นจริงเป็นจัง การวิเคราะห์สมการการประเมินค่าทั่วๆไปการันตีว่าสัญลักษณ์ของความเคร่งเครียดขบวนการออกซิเดชันแล้วก็ FMD ทั้งผองได้รับผลพวงอย่างเป็นจริงเป็นจังจากการสูบยาสูบ แล้วก็ทำให้เห็นว่าผลพวงด้านชีววิทยาของยาสูบอิเล็กทรอนิกส์กับยาสูบแบบเริ่มแรกต่อระดับวิตามินอี ( P = .413) แล้วก็ FMD ( P = .311) มิได้ ไม่เหมือนกันทางสถิติ แม้กระนั้น ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ดูเหมือนจะทำให้เกิดผลกระทบน้อยกว่ายาสูบทั่วๆไปในระดับของเปปไทด์ที่ได้จาก NOX2 ที่ละลายได้ ( P = .001), 8-iso-prostaglandin F2α (P = .046) แล้วก็การดูดซึมไนตริกออกไซด์ ( P = .001)
ผลสรุป
การเรียนของพวกเราพบว่ายาสูบทั้งคู่มวนมีผลกระทบต่อสัญลักษณ์ของความตึงเครียดจากปฏิกิริยาขบวนการออกซิเดชันรวมทั้ง FMD หลังจากที่ได้ทำการใช้ครั้งเดียว หากว่ายาสูบอิเล็กทรอนิกส์จะส่งผลกระทบน้อยกว่า ต้องมีการศึกษาเล่าเรียนในอนาคตเพื่อแจกแจงผลพวงของเส้นเลือดเรื้อรังของการสูบยาสูบอิเล็กทรอนิกส์