voopoo PWV มากขึ้นโดยทันที (โดย 0.44 m/s) ภายหลัง

voopoo

PWV มากขึ้นโดยทันที voopoo (โดย 0.44 m/s) ภายหลังจบการสูบยาสูบ TC และก็ยังคงมากขึ้นตลอดเวลาทั้งสิ้น ( รูปที่ 1B ) การสูบยาสูบด้วย EC5 นาทีกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิด PWV มากขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังภายหลังจาก 15 นาที (โดย 0.19 มัธยม/วินาที) การสูบยาสูบด้วย EC30 นาทีก่อให้เกิดการเพิ่ม PWV ที่แรงรวมทั้งช้านานขึ้น (สูงสุดโดยทันทีภายหลังจบการสูบยาสูบ 0.36 มัธยม/วินาที)

เมื่อเทียบกับ TC การสูบ voopoo ยาสูบด้วย EC5 นาทีทำให้ PWV มีประสิทธิภาพลดน้อยลงตลอดการเล่าเรียน ( F = 4.425, p = 0.005) ในทางตรงกันข้าม EC30 นาทีนำมาซึ่งการทำให้ PWV มากขึ้นคล้ายกับการสูบยาสูบ TC ตลอดเวลาการศึกษาเล่าเรียน ( F = 0.268, p = 0.615) การสูบยาสูบด้วย EC30 นาทีมีผลเป็นอย่างมากต่อ PWV เมื่อเทียบกับการสูบยาสูบ EC5 นาที ( F = 3.167, p = 0.030)

ตามวิชาความรู้ที่เหมาะสมที่สุดของพวกเรา นี่เป็นการศึกษาเล่าเรียนหนแรกที่เกี่ยวพันกับแบบต่างๆของการสูบยาสูบ EC เกี่ยวกับความตึงของเส้นโลหิตแล้วก็ความดันเลือดที่บ่งบอกถึงอย่างแจ่มแจ้งว่าส่งผลกระทบเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัด EC เป็นเวลายาวนานกว่า 30 นาทีส่งผลเสียต่อความแข็งแรงของเส้นเลือดคล้ายกับการสูบยาสูบ TC อิทธิพลของการสูบยาสูบ EC เป็นเวลานานกว่า 5 นาทีต่อความฝืดของเส้นโลหิตนั้นไม่เร็วทันใจ (ส่งผลสูงสุดที่ 15 นาที) แล้วก็มีสมรรถนะน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดูดบุหรี่ TC

เหตุเพราะหน้าที่การทำนายโรคของเส้นโลหิตแข็งและก็ความดันเลือดที่มากขึ้นสำหรับเรื่องราวหัวใจรวมทั้งเส้นเลือดในอนาคตและก็การเสียชีวิต รวมทั้งการได้รับควันของบุหรี่กระแสไฟฟ้า EC เป็นระยะเวลานานตลอดวันซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มที่ร้ายแรงของการสูบยาสูบลักษณะนี้ที่จะแพร่ขยายไปทั่วทั้งโลก โดยเฉพาะในวัยหนุ่มวัยสาว การศึกษาค้นพบของพวกเรา มีความนัยสำคัญที่จะสามารถช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้การสูบยาสูบของ EC